مقالات

15 آوریل, 2024

نقش نیتریک اسید در صنایع غذایی

نقش اسید نیتریک در صنایع غذایی و خوراکی طلالسازی و استخراج طلا، صنایع نظامی و همچنین صنایغ تولید مواد خوراکی و غذایی نقش دارد.

8 آوریل, 2024

تاریخچه و پدید آمدن نیتریک اسید و ۵ نکته آن چیست؟

تاریخچه و پدید آمدن نیتریک اسید چیست؟نیتریک اسید یکی از مهمترین ترکیبات شیمیایی است که. اولین بار، نام اسید نیتریک در یافته‌ها و اکتشافات محمد بن زکریای رازی

9 مارس, 2024

تاثیر اسید نیتریک بر باران های اسیدی

اسید نیتریک به طور طبیعی با آب باران واکنش نشان می دهد. و از این طریق اکسید های نیتروژن ساخته می شود.باران های اسیدی زمانی حاصل می شود که دی اکسید گوگرد و اکسید