درباره ما

شرکت صنایع نیتریک ایران

شرکت صنایع نیتریک ایران یکی از زیر مجموعه های هلدینگ صنایع شیمیایی بخشایشی در سال 1392 فعالیت خود را در استان آذربایجان شرفی آغاز نمود و طی تصمیمات اعضای هیئت مدیره فعالیت خود را به استان تهران انتقال داد تا بتواند جوابگوی مصرف گنندگان عزیز در کل ایران شود.

این شرکت طی ده سال گذشته تغییرات بنیادی را در خصوص تامین و تحویل به موقع اسید نیتریک به مشتریان خرد و کلان که به دلیل عدم تامین توسط تامین کنندگان خود زمینگیر شده بودند در خود دیده است و ماحصل این تغییرات در ساختار شرکت منجر به این شده است که این شرکت بتواند نیاز های مصرف کنندگان را شناسایی نموده و اسید نیتریک با کیفیت را با تضمین تامین نیاز مصرف کنندگان در اختیار ایشان قرار دهد و اعتماد کامل مصرف کنندگان قدرتمند در این حوزه را به صورت کامل به دست آورد. همچنین این شرکت با دارا بودن امکانات کامل برای نگهداری و حمل و نقل اسید نیتریک میتواند جوابگوی کامل نیاز شما مصرف کننده عزیز باشد.