تماس با ما

اطلاعات ارتباطی دفتر مرکزی تهران

آدرس :

تهران - بزرگراه شهید لشگری - خیابان نفیسی - ساختمان هما


شماره تماس :

09120312148


ایمیل :

mortazapasdar@gmail.com

 

اطلاعات ارتباطی دفتر تبریز

آدرس :

تبریز - جاده مایان - شهرک مبل و خودرو - انبارهای شیمیایی بخشایشی


شماره تماس :

04132907001


ایمیل :

mortazapasdar@gmail.com