محصولات

8 آوریل, 2024

خرید اسید نیتریک گالن ۲۵ کیلو گرمی (۲۰ لیتری)

اسید نیتریک گالن 25 کیلو گرمی (20 لیتری) اسید نیتریک یکی از انواع اسید های معدنی است که در بازار و فضاهای غیر نخصصی به جوهر شوره نیز معروف است. نیتریک اسید...