سهامداران

هلدینگ صنایع شیمیایی بخشایشی

نام : هلدینگ صنایع شیمیایی بخشایشی

میزان سهم : صد در صد سهام

حوزه فعالیت : هلدینگ (شرکت مادر) در زمینه صنایع شیمیایی